Turizm amaçlı kalacak yabancılar

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

Uyarı: Uzatma başvurusu yapacaklar ikamet izni sürenizin dolmasına 60 gün ve daha kısa süre kaldı ise yapılabilmektedir. Ve en geç ikamet izni süreniz bitmeden başvurunuzu gerçekleştirmek zorundasınız. Herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak için uzatma başvurunuzu gecikmeden yapmanızı öneriyoruz.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır) Uyarı: Bu form Online Başvuru işlemleriniz tamamladıktan sonra tarafınıza email olarak gönderilecektir.
 2.  Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  a: İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  b: Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  c: Talep edilen ikamet izni süresinin kapsayan özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin aslının onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

Üst kısımda yer alan bilgiler her başvuru sahibinden istenen genel belgelerdir. Randevusuz başvuru kabul etmemektedir. Randevu işlemlerinizin için Online Başvuru Formunu doldurmanız yeterlidir. Formun ardından hazırlamanız gereken belgelerin tam listesi email adresinize gönderilecektir.

Menü